לסד האוניברסאלי תפקיד חשוב ביותר בתהליך ההכנה של הסד הכירורגי.
הוא "מתווך" בין המידע המגיע מסריקת ה- CT ומהסריקה האופטית התלת ממדית ומבטיח תאימות מלאה בין המיקום המתוכנן של השתלים למיקומם בסד הכירורגי.

הסד האוניברסאלי עשוי חומר "אטום" לסריקה אופטית ועליו נקודות ייחוס תלת ממדיות הנראות בסריקת ה- CT ובסריקה האופטית (Opaque).

המערכת ממקמת את הסמנים באופן מדויק ביותר אחד ביחס לשני (Super Imposition) ובכך מבטיחה איחוד מידע מדויק ביותר.

על טכנאי ה- CT  לוודא כי כל הסמנים מופיעים בסריקה כמתואר בפרוטוקול הסריקה.

universal