במקרים בהם מתוכננת העמסה מיידית ניתן להזמין מ- DentalWiz מודל מודפס הכולל מיקום של אנלוגים בהתאם לתכנון המקרה.

מודל זה משמש את המעבדה להכנת השיקום הזמני טרם ביצוע הניתוח. המודל המודפס מסופק עם האנלוגים הרלוונטיים.

המעבדה תכין את השיקום על המודל באופן דומה לזה המבוצע על גבי מודל גבס לאחר הניתוח.

printed