מסריקה לניתוח במספר צעדים קלים

תהליך עבודה מפורט ניתן למצוא במדריך למשתמש.

התהליך מבטיח בקרה ומעקב בכל אחד מהשלבים תוך שמירה על דיוק ואיכות מירביים.

  • תוצאות הסריקה בפורמט Dicom ישלחו לחברת DentalWiz יחד עם מודל הגבס והסד האוניברסאלי בהתאם לרשימה ועליו המידה. מיד עם קבלת הפריטים יחל התכנון לפי דרישות הרופא כפי שצוינו בהזמנתו.
  • תוצאות התכנון יוחזרו לרופא, שיוכל צפות בהם בעזרת תכנתה- Viewer. במקביל, ידונו המתכנן והרופא המבצע את הצעת המיקום ויבצעו שינויים במידת הצורך.
  • עם סיום הדיון ואישור המיקומים המוצעים, יוכן הסד הכירורגי וישלח לרופא יחד עם פרוטוקול מפורט לצורך ביצוע הניתוח.
  • עם קבלת ההחלטה על ניתוח מונחה מחשב , ייקח הרופא בקליניקה מידה (Impression) באופן דומה לניתוח השתלה ידני.להבדיל מניתוח ידני, תודבק המידה על סד אוניברסאלי (שיסופק על ידי DentalWiz) והמידה תשלח למעבדה מורשית לצורך הכנת מודל גבס, ובמידת הצורך להכנת סד רדיולוגי (סד רדיולוגי נדרש במקרה של חוסר שיניים חלקי או מלא)
  • במקביל להכנה (ובכפוף לרישום מוקדם לשירות) ימלא הרופא טופס הזמנה וישלח לחברת DentalWiz לפתיחת הזמנה.הזמנתו תירשם ותקבל מספר הזמנה ייחודי שילווה את ההזמנה ויאפשר לרופא לעקוב באתר החברה אחר התקדמות ההכנה.
  • סריקת CT – עם קבלת הסד הרדיולוגי מהמעבדה ובדיקת התאמתו בפי המטופל, ישלח הרופא את המטופל לבצע סריקת CT, שברשותו הסד האוניברסאלי ועליו המידה ופרוטוקול הסריקה.הסריקה תבוצע כשהסד האוניברסאלי ממוקם בפי המטופל ובהתאם לפרוטוקול המצורף.
process