רופאים המעוניינים בליווי של מומחי  DentalWiz בניתוחים באופן בו יהיה מומחה מטעם DentalWiz נוכח במרפאה במהלך הניתוח יוכלו להזמין שירות זה בתיאום מראש.

במקרה כזה יגיע מומחה מטעם DentalWiz מעט לפני הניתוח. יעבור עם הרופא על הפרוטוקול לביצוע כדי לוודא שכל הפרטים ברורים.

בזמן הניתוח ינחה המומחה את הרופא ויסייע לו במידת הנדרש באיתור הכלים והשימוש בקיט כמו גם הנחיות לפי התקדמות הניתוח.

שירות זה מאפשר מקנה לרופא בטחון נוסף בייחוד בתחילת השימוש בשירות.