מסריקה לניתוח במספר צעדים קלים:
הרופא בודק את המתרפא ומחליט על תכנית הטיפול והשיקום…במידה ובחר בהשתלה מונחית מחשב בעזרת שירותי חברת דנטלוויז, עליו לבצע את הצעדים הבאים:

 1. הכנה לתכנון – הרופא ייקח מידה (Impression) באופן דומה לניתוח השתלה ידני. להבדיל מניתוח ידני, תודבק המידה על סד אוניברסאלי שיסופק על ידי דנטלוויז והמידה תשלח למעבדה מורשית (ראה רשימה מומלצת) לצורך הכנת מודל גבס ובמידת הצורך להכנת סד רדיולוגי (סד רדיולוגי אינו נדרש במקרים פשוטים של שן בודדת או 2 שיניים).
  התהליך 1
 2. במקביל להכנה (ובכפוף לרישום מוקדם לשירות) ימלא הרופא טופס הזמנה הניתן להורדה באתר החברה וישלח לחברת דנטלוויז לפתיחת הזמנה. הזמנתו תרשם ותקבל מספר הזמנה ייחודי שילווה את ההזמנה ויאפשר לרופא לעקוב באתר החברה אחר התקדמות ההכנה.
  התהליך 2
 3. סריקת CT – עם קבלת הסד הרדיולוגי מהמעבדה ובדיקת התאמתו בפי המטופל, ישלח הרופא את המטופל לבצע סריקת CT. יחד איתו ישלח הרופא את הסד האוניברסאלי ועליו המידה ופרוטוקול הסריקה הניתן להורדה באתר החברה. הסריקה תבוצע כשהסד האוניברסאלי ממוקם בפי המטופל ובהתאם לפרוטוקול המצורף.
  התהליך 3
 4. תוצאות הסריקה בפורמט DICOM ישלחו דנטלוויז יחד עם מודל הגבס והסד האוניברסאלי בהתאם לרשימה הניתנת להורדה באתר החברה ועליו המידה. מיד עם קבלת הפריטים יחל התכנון לפי דרישות הרופא כפי שצוינו בהזמנתו.
  התהליך 4
 5. עם סיום התכנון ישלח המתכנן את תוצאות התכנון לרופא וזה יוכל לצפות בתכנון בעזרת תכנת ה- VIEWER שקיבל. במקביל, יתאם המתכנן פגישה וירטואלית עם הרופא המבצע לצורך דיון על הצעת המיקום וביצוע שינויים מינוריים אם ידרשו (fine tuning).
  התהליך 5
 6. עם סיום הדיון ואישור המיקומים המוצעים, יוכן הסד הכירורגי וישלח לרופא יחד עם פרוטוקול מפורט לצורך ביצוע הניתוח.
  התהליך 6